Program Bengkel “Creativity Never Stop 2.0” dengan tajuk Bengkel Pra Produksi dan Produktiviti Digital Memberi Input Bagi Bakal Penulis Skrip dan Karya Seni yang telah diadakan pada 24, 24, 26 dan 28 April 2021 secara atas talian, yang lalu telah memberi input mendalam kepada peserta yang berminat dalam penulisan karya seni terutamanya dalam bidang penulisan skrip. Bengkel yang berlangsung selama empat hari dengan empat fasilitator yang berpengalaman dalam bidang akademik dan industri berkongsi pengalaman dan ilmu yang banyak.